Trung tâm Giới thiệu Việc làm Bình Thuận


(SanNhanLuc.com) Trung tâm Giới thiệu việc làm tỉnh Bình Thuận trực thuộc sở Lao Động - Thương Binh và Xã Hội được thành lập theo Quyết định số 2288/QĐ-UBND ngày 25/09/2007 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận là đơn vị sự nghiệp có thu, tự chủ và tự chịu trách nhiệm về tài chính, tự đảm bảo một phần kinh phí hoạt động thường xuyên, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản tại kho bạc Nhà Nước.


Trung tâm Giới thiệu việc làm tỉnh Bình Thuận có chức năng tư vấn về việc làm, học nghề, giới thiệu việc làm, xuất khẩu lao động, cung ứng lao động và các dịch vụ khác về việc làm, học nghề theo quy định hiện hành của pháp luật và có các nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

Nhiệm vụ:

- Tư vấn cho các đối tượng có nhu cầu về tìm việc nhanh, học nghề, chính sách có liên quan đến quan hệ lao động theo quy định của pháp luật lao động;

- Giới thiệu việc làm cho người lao động; cung ứng và tuyển lao động theo yêu cầu của người tuyển lao động;

- Thu thập, phân tích và cung cấp thông tin về thị trường lao động, bao gồm: nhu cầu tuyển lao động, nhu cầu việc làm, tiêu chuẩn lao động, tiền lương, tiền công trên địa bàn hoạt động, của vùng và cả nước;

- Tổ chức dạy nghề, liên kết đào tạo, bồi dưỡng, tâp huấn nghề gắn với việc làm theo quy định của pháp luật.

- Quản lý và sử dụng có hiệu quả tổ chức bộ máy, biên chế, lao động, tiền lương, cơ sở vật chất, vật tư, tài sản được giao và các nguồn thu của Trung Tâm theo đung quy định hiện hành của Nhà Nước.

Quyền hạn:

- Được ký kết các hợp đồng cung ứng, giới thiệu, dạy nghề, học nghề và đưa lao động đi làm việc có thời hạn tại nước ngoài theo quy định của pháp luật;

- Được phép khai thác các thông tin về lao động, việc làm và dạy nghề từ các cơ quan Nhà nước, các doanh nghiệp, các tổ chức xã hội theo quy định của pháp luật;

- Có quyền yêu cầu bên sử dụng lao động cung cấp các thông tin về tình trạng việc làm của người lao động do Trung Tâm đã giới thiệu và cung ứng lao động.

- Được quyền thu phí giới thiệu việc làm và thu học phí theo quy định của pháp luật

- Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo yêu cầu của Sở Lao Động - Thương Binh và Xã Hội của Uỷ ban Nhân Dân Tỉnh giao.

- Ngoài ra, năm 2009 tổ chức hoạt động sàn giao dịch theo định kỳ (theo chỉ đạo của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội).

* Đến với sàn giao dịch tìm việc làm:

tìm việc làm bình thuận

NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG:

- Có cơ hội tuyển dụng những ứng viên phù hợp từ hàng ngàn ứng viên đăng ký việc làm.

- Quảng bá hình ảnh, thương hiệu và các giá trị khác của doanh nghiệp, cơ sở đào tạo tại phiên giao dịch.

- Quá trình tuyển dụng được hỗ trợ bởi hệ thống trang thiết bị, công nghệ thông tin hiện đại; vị trí tổ chức tuyển dụng thuận lợi, hợp lý; đội ngũ nhân viên tại sàn giao dịch nhiệt tình và chuyên nghiệp.

NGƯỜI LAO ĐỘNG:

- Có hàng ngàn vị trí làm việc và việc làm tốt hơn để bạn lựa chọn.

- Được tư vấn, cập nhật các thông tin về thị trường lao động đầy đủ và chính xác, giúp bạn tìm kiếm cơ hội việc làm phù hợp nhất.

- Cơ hội học nghề, phát triển kỹ năng trước khi tham gia thị trường lao động.

MỤC TIÊU CỦA SÀN GIAO DỊCH VIỆC LÀM:

- Kết nối người lao động – nhà tuyển dụng.

- Việc làm cho tất cả mọi người.

- Vì một thập kỷ việc làm bền vững (2008 - 2018).

Trung tâm Giới thiệu Việc làm Bình Thuận
Thuộc Sở Lao động - TB&XH Bình Thuận
Địa chỉ : Số 7 Trưng Nhị - Phường Đức Nghĩa - Phan Thiết - Bình Thuận
Điện thoai: (062)3 817.120 - Fax: (062)3 816.253


Tag : tư vấn về việc làm, học nghề, giới thiệu việc làm, xuất khẩu lao động, việc làm bình thuận, tìm việc làm bình thuận

Bài viết khác